Hvorfor REBELL?

Historien bak REBELL

I takt med befolkningsvekst, økende levestandard og utvikling av næringslivet, har økende avfallsmengder presset fram ny teknologi og effektive løsninger.

Men økt kjøpekraft fører også med seg økte avfallsmengder, og det er ikke til å stikke under en stol at dette også har ført med seg økt forurensning og etter hvert også økende ressursknapphet. 

Etter hvert så har det også vokst fram en bevissthet rundt de økende miljøutfordringene, og det har blitt rettet fokus mot avfallsreduksjon og redusert uttak av råvarer og naturressurser.   

Man har gått i fra å snakke om søppel og avfall til verdier og ressurser. Ett av avfallsbransjens viktigste strategiske tiltak har derfor etter hvert blitt å legge til rette for gjenbruk og reparasjon.  

I 2009 ser derfor Remiks sin bruktbutikk dagens lys til stor glede for både liten og stor. Butikken selger gjenstander som innbyggerne ikke vil ha lenger og som ellers ville gått til forbrenning. Den er veldig populær og selger årlig flere hundre tonn med alle typer artikler; alt fra møbler, interiørartikler og klær, til bøker, dekketøy og sportsutstyr.  

I 2018 vedtar kommunestyret i Tromsø en klima-, miljø- og energiplan med mål om å redusere klimaavtrykket for Tromsø. Planen er ambisiøs og inneholder over 90 tiltak og aktiviteter som gir et signal om at kommunen ønsker å gå foran i reduksjon av klimautslippene, både som kommunal myndighet, tjenesteyter, tilrettelegger, innkjøper og eier. Flere av tiltakene peker både direkte og indirekte på Remiks.

Tiltak 3.59 handler konkret om at Tromsø kommune skal tilrettelegge for etablering av en kretsløpspark i regi av Remiks innen 2025.  

Og etter lengre tids arbeid så er vi i Remiks derfor utrolig glad for å kunne presentere REBELL som en videreutvikling av dagens bruktbutikk og et direkte resultat av vedtaket i kommunestyret høsten 2018. 

Remiks sin nye stolthet har fått det opprørske navnet REBELL.
Navnet REBELL forståes på mange språk og har samme betydning uansett hvor du er. En rebell kan forstås som en som setter seg opp mot det etablerte, og fra et gjenbruksperspektiv skal vi derfor utfordre satte holdninger og normer og gjøre positive endringer for et bedre miljø og et mer bærekraftig forbruk i nord.  

Det har vært viktig for oss at REBELL skal gjenspeile samfunnsoppdraget, derfor består senteret av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Når Remiks sin bruktbutikk flytter inn i REBELL 3. juni, så vil den derfor få følge av ProffREBELL; en helt ny satsning på ombruk fra og for næringslivet. Ved å realisere en av de største forbedringene innen ombruk fra næringslivet og samtidig være løsningen på de nye kravene til byggebransjen, ønsker vi å bidra til miljøvennlig næringsutvikling i Nord-Norge. 

Det slutter ikke med ny og større Gjenbruksbutikk, med et utvidet fokus. REBELL skal også være en utfordrende stemme som snakker for miljøet, og grunnlaget for et samarbeid mellom ulike aktører. Vi skal samarbeide om møter og kurs, happenings og temakvelder. Folkeopplysning og reparasjonskvelder, markedsplasser og kreativitet.
For sammen blir vi atskillig sterkere.

Det kan ikke være noen tvil om at vi i Remiks er fryktelig stolte over REBELL – den nye storstuen vår! Vi håper den vil bli tatt godt imot og blir godt besøkt – og at det er flere enn oss Remiksere som har en liten rebell i magen. 

På vegne av styret Remiks Miljøpark
Britt Mathisen Limo
Administrerende direktør

Ledergruppa Remiks: Øivind Østbø, Chris Hudson, Britt M. Limo, Tommy Schjølberg, Per Johnny Johansen. Foto: Alexandru Mitu