ProffREBELL

ProffREBELL er næringslivets knutepunkt for gjenbruk i Nord-Norge.

Næringslivet skal finne seg til rette som kunder på Bærekraftsenteret, og i tett samarbeid med bedriftene leverer ProffREBELL gjenbruk av kontorutstyr og kontormøbler, og på sikt byggemateriell.

ProffRebell er et nyetablert tilbud fra Remiks Næring AS, med en ambisjon om å øke ombruk fra næringslivet. I dag er det nesten ingen ombruk fra næringsliv og ingen tilbud for dette i Nord-Norge. Dette er noe Remiks Næring AS og våre samarbeidspartnere ønsker å endre på.

Samarbeid

ProffRebell er i gang med et samarbeid med flere partnere for å konseptualisere og gjennomføre økt ombruk fra næringslivet.

På REBELL starter vi med et begrenset antall varer, som skrivebord, skap og andre kontormøbler. Samtidig rettes det fokus mot overforbruk fra byggebransjen. Det etableres et system som kan utvikles for å øke antall samarbeidspartnere og type «varer» som kan ombrukes.

Nettbutikk

Hovedporteføljen til ProffREBELL finner du i vår nettbutikk.

Et større lager i Ringvegen 180 huser flere møbler, og etter hver varer relevante for byggebransjen, og disse vil du finne i nettbutikken.

Showroom

ProffRebell har et eget “showroom” på Bærekraftsenteret for å markedsføre de typer produkter Remiks har tilgjengelig for ombruk. Du kan handle her som privatperson eller på vegne av bedrift.