Remiks

REBELL eies og driftes av Remiks-konsernet.

Remiks er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall i Nord-Norge.

Vi tilbyr avfallsløsninger for næringslivet og utfører lovpålagte oppgaver gjennom innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune.

Remiks er et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø og Karlsøy kommune.
Konsernet har ca. 120 ansatte og vi har hovedkontoret vårt på nordspissen av Tromsøya. Vi jobber med utgangspunkt i våre verdier miljøbevisst, pålitelig, nyskapende og tilgjengelig. Disse verdiene er forankret i alt vi gjør og våre ansatte er våre fremste ambassadører for disse verdiene.

Vår visjon er Vi tar ansvar. Sammen.

Du kan lese mer på Remiks sine hjemmesider