Loppekalender

Bærekraft handler om samarbeid. Gjenbruk er en nøkkelfaktor for å få ned forbruket og bidra til å redde miljøet – rett og slett redde verden om du vil. REBELL inviterer derfor lag og foreninger til å fortelle om sine loppemarked, bruktmarked og byttekvelder gratis i vår loppekalender.

Fortell REBELL om ditt arrangement, og bli synlig i kalenderen – gratis!

Registrer ditt arrangement via vårt skjema. Vi legger ut arrangementer fortløpende.

*Loppekalenderen gjelder kun ikke-kommersielle aktører som frivillige lag og organisasjoner. REBELL forbeholder seg retten til å ikke legge ut arrangementer som oppfattes å være utenfor målområdet for kalenderen.

REBELL tar imot loppene du ikke ble kvitt – gratis!

Levere restene etter loppemarkedet til REBELL. Så lenge arrangementet er synliggjort på vår loppekalender kan din forening vederlagsfritt levere gjenbruksvarene som ikke ble solgt på ditt arrangement.

Lever dem til REBELL i åpningstidene for mottak, eller gjør en avtale med en kundeveileder. Vi minner om at REBELL ikke tar imot avfall. Dette skal som før leveres på Remiks Returstasjon på nordspissen.