Berglivegen Gatemarked

Da er det klart får vårens nabolagsmarked i Berglivegen! Kom og gjør deg noen kupp når vi tømmer våre boder og garasjer for alt vi har vokst ifra ila vinteren! Muligheter for kjøp av noen godbiter også!