Julemesse Sør-Tromsøya Sykehjem

Sør-Tromsøya Sykehjem 6. desember

Velkommen til julemesse hos oss!
Det blir salg av diverse håndarbeid, bakst, smykker o.l.
Vi vil også ha kaféutsalg, der pengene går til trivselstiltak for beboere på sykehjemmet. Kanskje blir det litt julemusikk også..